Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

Terminy i zasady wyboru specjalności w Instytucie Ekonomii studia II stopnia (kierunki studiów: ekonomia / studia stacjonarne i niestacjonarne/, Międzynarodowe stosunki gospodarcze / studia stacjonarne/)

Terminy i zasady wyboru specjalności w Instytucie Ekonomii studia II stopnia (kierunki studiów: ekonomia / studia stacjonarne i niestacjonarne/, Międzynarodowe stosunki gospodarcze / studia stacjonarne/)

Terminy i zasady wyboru specjalności w Instytucie Ekonomii studia II stopnia (kierunki studiów: ekonomia / studia stacjonarne i niestacjonarne/, Międzynarodowe stosunki gospodarcze / studia stacjonarne/)

Zapisy będą realizowane za pomocą systemu USOS-web w dniach:

19.03.2024, godz. 7:00 –  20.03.2024, godz.23:59  – I tura  – średnia większa lub równa 4,5

22.03.2024, godz.7:00 – 24.03.2024, godz. 23:59 – II tura – średnia równa lub mniejsza 4,49

Kierunek: Ekonomia, oferowane specjalności :

  1. Analityka ekonomiczno – finansowa
  2. Ekonomia menedżerska
  3. Nieruchomości i inwestycje

Limit zapisów na każdą ze specjalności :

studia stacjonarne 22 osoby,

studia niestacjonarne 32 osoby.

Kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, oferowane specjalności :

  1. Handel zagraniczny
  2. Ekonomia biznesu międzynarodowego

Brak wprowadzonych limitów

Niedokonanie przez studenta wyboru specjalności w wyznaczonym terminie skutkuje przypisaniem go do specjalności przez Dyrektora Instytutu.

W przypadku mniejszej liczby osób zapisanych na daną specjalność niż określona w Zarządzeniu Rektora UEK nr.0211.15.2022 z dnia 28 lutego 2022r., Dyrektor Instytutu przypisuje studenta do jednej z  uruchomionych specjalności.

W terminie do 7 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych na daną specjalność Studentowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Instytutu uzasadnionego wniosku o zmianę specjalności.

Dyrektor Instytutu nie uwzględni w szczególności wniosków o zmianę specjalności, powodujących konieczność zmniejszenia liczebności uruchomionych specjalności poniżej określonego minimum bądź dotyczących specjalności, które nie zostały uruchomione.