Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny

Instytutowy Zespół Programowo-Dydaktyczny

INSTYTUTOWY ZESPÓŁ PROGRAMOWO-DYDAKTYCZNY

 1. Dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Wach
 3. Dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK
 4. Dr hab. Remigiusz Gawlik, prof. UEK
 5. Dr hab. Marek Dąbrowski, prof. UEK 
 6. Dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK 
 7. Dr hab. Maria Urbaniec, prof. UEK 
 8. Dr hab. Joanna Kudełko, prof. UEK 
 9. Dr hab. Rafał Morawczyński, prof. UEK 
 10. Dr hab. Ewa Kozień, prof. UEK 
 11. Dr hab. Joanna Garlińska – Bielawska, prof. UEK 
 12. Dr hab. Ewa Ślęzak-Belowska, prof. UEK 
 13. Dr Bożena Pera
 14. Veronika Barankevych – student