Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

Rada Instytutu

Rada Instytutu

Dyrektor Instytutu Ekonomii – prof. dr hab. Krzysztof Firlej

Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii – dr hab. Michał Głuszak, prof. UEK

Kierownik Katedry Ekonomii 

Prof. UEK dr hab. Ewa Ślęzak
Przedstawiciel Katedry – Dr Mariola Mamcarczyk

Kierownik Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego

Prof. UEK dr hab. Bartłomiej Marona
Przedstawiciel Katedry – Dr Agnieszka Małkowska

Kierownik Katedry Handlu Zagranicznego

Prof. dr hab. Krzysztof Wach
Przedstawiciel Katedry – Dr Bożena Pera

Kierownik Katedry Makroekonomii

Prof.  UEK dr hab. Marek Dąbrowski
Przedstawiciel Katedry  – Dr  Marta Sordyl

Kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Prof. UEK dr hab. Karolina Klecha – Tylec
Przedstawiciel Katedry – dr Anna Odrobina

Kierownik Katedry Mikroekonomii

Prof. UEK dr hab. Wojciech Giza
Przedstawiciel Katedry – Dr Adrian Solek

Kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju

Prof. UEK dr hab. Joanna Kudełko
Przedstawiciel Katedry –  Prof. UEK dr hab. Dariusz Żmija

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji

Prof. UEK  dr hab. Maria Urbaniec
Przedstawiciel Katedry –  Dr Marcin Piątkowski

Kierownik Katedry Rozwoju Organizacji

Prof.dr hab. Krzysztof Firlej
Przedstawiciel Katedry – Dr Magdalena Gorzelany- Dziadkowiec

Kierownik Katedry Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej

Prof. UEK dr hab.  Joanna Garlińska – Bielawska
Przedstawiciel Katedry – Dr Magdalena Zajączkowska

Kierownik  Katedry Teorii Ekonomii

Prof. UEK dr hab. Rafał Morawczyński
Przedstawiciel Katedry – Dr Janusz Rosiek

Studenci:

Veronika Barankevych
Maciej Knapczyk
Hubert Matysiak

Pracownik nie będący nauczycielem akademickim – mgr Anna Cichoń