Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

Dyrektor Instytutu

Dyrektor Instytutu
Dyrektor Instytutu EkonomiiProf. zw. dr hab. Krzysztof Firlej
krzysztof-firlej.webp

Do zadań Dyrektora Instytutu należy zarządzanie działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunkach studiów i prowadzonych przez Instytut, w tym m.in.:

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach w ramach Instytutu,
  • analizowanie wyników oceny nauczycieli akademickich,
  • formułowanie zaleceń dla pracowników katedr funkcjonujących w instytucie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
  • koordynowanie i nadzorowanie procesu dyplomowania studentów,
  • prowadzenie nadzoru nad efektami uczenia się w ramach nadzorowanych kierunków studiów,
  • zatwierdzanie indywidualnych planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • decydowanie o obsadzie zajęć na podległych kierunkach studiów,
  • przeprowadzanie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą lub potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie w zakresie kierunków studiów właściwych dla Instytutu.
Z-ca Dyrektora Instytutu EkonomiiProf. UEK, dr hab. Michał Głuszak
Gluszakm 325x325 1