Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

Zespół do spraw Jakości Kształcenia Instytutu Ekonomii

Zespół do spraw Jakości Kształcenia Instytutu Ekonomii

ZESPÓŁ DO SPRAW JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUTU EKONOMII

  1. Dr Bożena Pera – przewodnicząca
  2. Prof. UEK dr hab. Czesława Pilarska
  3. Prof. UEK dr hab.  Piotr Stanek
  4. Prof. UEK dr hab. Maria Urbaniec
  5. Dr Paweł Drobny
  6. Dr Michał Michorowski
  7. Dr inż. Agnieszka Telega
  8. Dr Aleksandra Pleśniarska
  9. Dr Halina Smutek
  10. Agnieszka Jekiełek