Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

Akredytacje w niemieckiej instytucji akredytującej ACQUIN

Akredytacje w niemieckiej instytucji akredytującej ACQUIN

Akredytacje w niemieckiej instytucji akredytującej ACQUIN

W październiku zakończyliśmy akredytację 11 kierunków studiów. Do września 2029 roku otrzymały je następujące kierunki:

 • Stosunki Międzynarodowe,
 • Ekonomia,
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,
 • Turystyka i Rekreacja,
 • Zarządzanie Międzynarodowe,
 • Logistyka Międzynarodowa,
 • Finanse i Rachunkowość,
 • Audyt Finansowy,
 • Rynki Finansowe,
 • Rachunkowość i Controlling,
 • Bankowość i Zarządzanie Ryzykiem.