Ułatwienia dostępu

Instytut Ekonomii

O Instytucie

O Instytucie

Instytut  Ekonomii

Instytut Ekonomii to nowoczesny ośrodek dydaktyczny i naukowy wychodzący naprzeciw zachodzącym przemianom w gospodarce polskiej i światowej.

Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w następujących dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu oraz nauki o polityce. Kadrę Instytutu stanowi 35 samodzielnych pracowników naukowych, 80 adiunktów i 15 asystentów. Są oni zatrudnieni w 18 Katedrach reprezentujących różne dziedziny nauki.

Absolwenci Instytutu Ekonomii posiadają umiejętności mikro- i makroekonomicznego postrzegania zachodzących w gospodarce procesów i dobrze wpisują się w potrzeby współczesnego rynku pracy, pełniąc odpowiedzialne funkcje w firmach międzynarodowych i krajowych, instytucjach europejskich oraz organach administracji państwowej i samorządowej.