Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

Publikacje

Publikacje

Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective

T. Lazibat, K. Wach & B. Knezević (Eds.) (2017). Zagreb: University of Zagreb. ISBN 978-953-346-044-4

Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej

S. Wydymus , B. Pera (red.), Diffin, Warszawa 2016

Macro-, Meso- and Microeconomic Dimensions of Europeanisation.

P. Stanek, K. Wach (Eds.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

Liberalizacja handlu a protekcjonizm: korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski

S. Wydymus, A. Hajdukiewicz (red.), Difin, Warszawa 2015, 307 s., ISBN 978-83-7930-848-4

Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies

P. Stanek, K. Wach (Eds.) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych

S. Wydymus, B. Pera (red.), Difin, Warszawa 2014, 344 s., ISBN 978-83-7930-350-2

Patterns of Business Internationalisation in Visegrad Countries –In Search for Regional Specifics

A. Duréndez, K. Wach (Eds.) (2014). Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena.

International Competitiveness in Visegrad Countries: Macro and Micro Perspectives.

D. Kiendl-Wendner, K. Wach (Eds.) (2014). Graz: Fachhochschule Joanneum Gesellschaft GmbH.

International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries.

A. Gubik, K. Wach (Eds.) (2014). Miskolc: University of Miskolc.

International Business from the Central European Perspective.

B. Knežević, K. Wach (Eds.) (2014). Zagreb: University of Zagreb.

Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy

S. Wydymus, A. Głodowska (red.), Difin, Warszawa 2013, 238 s., ISBN 978-83-7641-857-5

Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynardowych,

N. Daszkiewicz & K. Wach (2013). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, 172 pp. ISBN 978-83-7252-639-7

Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski

S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, 266 s., ISBN 978-83-7556-459-4

Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie

K. Wach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, 336 pp. ISBN 978-83-01-17271-8

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjnośc eksportu Polski

S. Wydymus, E.Bombińska, B. Pera (red.), Wyd. CeDeWu, Warszawa 2012

Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce

W. Zysk, Wydawnictwo CeDe Wu, Warszawa 2012, 205 s., ISBN 978-83-7556-528-7

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji

A. Surdej, K. Wach,Difin, Warszawa 2010, 151 pp. ISBN 978-83-7641-215-3.

Succession Choices in Family Firms. The Case of Poland,

A. Surdej, K. Wach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Kraków 2010, 190 pp. ISBN 978-83-7611-629-7

Skutki akcesji do Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw

K. Wach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, 146 pp. ISBN 978-83-7252-420-1

Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw

K. Wach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008

Jak założyć własną firmę w Polsce

K. Wach, Urząd Miasta Krakowa – Instytut Wspierania Przedsiębiorczości, Kraków 2006.

Własny biznes w Unii Europejskiej,

K. Wach, Urząd Miasta Krakowa – Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Kraków 2008.