Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

O Katedrze

O Katedrze

Katedra  Handlu Zagranicznego

Zalążkiem powstania Katedry Handlu Zagranicznego było utworzenie w połowie 1969 r., w ramach Instytutu Obrotu Towarowego na ówczesnym Wydziale Ekonomiki Obrotu, Zakładu Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego. W 1973 r., Zakład Handlu Zagranicznego został przeniesiony na Wydział Ekonomiki Produkcji, stając się częścią nowo otwartego Instytutu Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych, którego kierownikiem był Profesor Bogusław Jasiński. Od samego początku, Zakładem Handlu Zagranicznego kierował doc. dr Stanisław Chociej.

W 1988 r. na czele Zakładu stanął dr hab. Stanisław Wydymus, który z dniem 1 kwietnia 1992 r., w ramach reorganizacji całej Uczelni, objął kierownictwo w utworzonej wówczas Katedrze Handlu Zagranicznego, a w 1993 r. uzyskał tytuł profesora.

Po zmianie struktury organizacyjnej Uczelni, która została przeprowadzona w międzyczasie, Katedra Handlu Zagranicznego znalazła się na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (który w latach 1992-2002 nosił nazwę Wydziału Ekonomii).

Od 1992 r. Katedra sprawuje opiekę merytoryczną nad specjalnością handel zagraniczny, która najpierw funkcjonowała w ramach kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne, następnie stosunki międzynarodowe, a aktualnie Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Po 25-latach kierowania Katedrą, prof. zw. dr hab. Stanisław Wydymus wskazał na swojego następcę prof. dr. hab. Krzysztofa Wacha, który z dniem 1 września 2016 r. został powołany przez JM Rektora na stanowisko Kierownika Katedry Handlu Zagranicznego.