Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6125

Prof UEK, dr hab. Wojciech Zysk

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Absolwent tutejszej Alma Mater (wcześniej studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie). Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego od 1995 roku – w Katedrze Handlu Zagranicznego.

 
Edukacja:
 • Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 1995 r.
 • Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2003 r.
 • International Managerial Skills Certificate wydawany przez The International Education Society – Europe, Czechy w 2003 r.
 • Studia podyplomowe, Executive Business Management, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa w 2009 r.
 • Maj 2020 r. – stopień doktora habilitowanego
 
Stowarzyszenia naukowe:
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), od 2015 – nadal,
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • wybierany dwukrotnie do TOP-10 wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (semestr letni 2008/2009 i semestr letni 2012/2013).
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2012 roku,
 • Dwie Nagrody Rektora UEK II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2012 roku,
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2014 roku,
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2014 roku,
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 roku,
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 roku.
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 roku
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 roku
 
Zainteresowania naukowe:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ekonomika handlu zagranicznego, międzynarodowy handel usługami, sprawiedliwy handel na świecie (Fair Trade), nowe wyzwanie stojące przed przedsiębiorstwami działającymi na rynkach zagranicznych, społeczna odpowiedzialność firm (CSR) w dobie globalizacji i internacjonalizacji

 
Prowadzone przedmioty:
 • Ekonomika handlu zagranicznego
 • Handel zagraniczny
 • Przedsiębiorstwo na rynkach zagranicznych
 • Międzynarodowy obrót usługowy
 • Economic Diplomacy
 • Warsztaty metodyki analiz rynków wschodnich

 

Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy Dorobek pracowników UEK

 
Portale naukowe:

OPI – Nauka Polska