Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6362

Dr Bożena Pera

Adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1990 r. Do 1996 r. zatrudniona w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, następnie w Katedrze Handlu Zagranicznego.

 
Edukacja:

Tytuł zawodowy magistra w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego, specjalność: międzynarodowe stosunki gospodarcze uzyskała w 1990 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 1999 r.

 
Funkcje pełnione na UEK:
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia od 2016 r.;
 • Członek Komisji Rektorskiej ds. Jakości Kształcenia od 2016 r.;
 
Redakcje czasopism:
 • Członek Kolegium Redakcyjnego półrocznika „Przedsiębiorczość Międzynarodowa” (PM) od 2015 r.
 • Członek Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Nauka i Gospodarka” – 2009-2011
 
Projekty międzynarodowe i granty badawcze:
 • wykonawca grantu badawczego – OPUS 4.
 
Staże zagraniczne:
 
Stowarzyszenia naukowe:
 • członek Academy of International Business (AIB), od 2016 – nadal
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), od 2007 – nadal,
 • członek PECSA (Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, od 2001 – nadal
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • Srebrny Medal za Długoletnią Służbę – 2013;
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 r., 2012 r.,
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2013 r.
 • Nagroda Rektora UEK I stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2016 r., w 2014 r., w 2013 r.
 • Nagroda Rektora UEK II stopnia za zespołowe osiągnięcia w dziedzinie naukowej w 2015 r., w 2012 r., w 2012 r.
 • Nagroda Rektora UEK III stopnia za osiągnięcia organizacyjne w 2016 r.
 
Zainteresowania naukowe:

regionalne porozumienia handlowe, polityka handlowa, procesy integracji gospodarczej na kontynencie europejskim, internacjonalizacja przedsiębiorstwa, handel zagraniczny,

 
Prowadzone przedmioty:
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Dokumentacja w handlu zagranicznym
 • Transakcje w obrocie międzynarodowym
 • Negocjacje międzynarodowe
 • Międzynarodowe transakcje handlowe
 • International Transactions
 
Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy „Dorobek – Bibliografia pracowników UEK”

 

Portale naukowe: