Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6264

Dr Adam Michalik

Edukacja:
 • Tytuł zawodowy magistra w zakresie zarządzania międzynarodowego uzyskał w 2003 r.
 • W 2013 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o ekonomii. Tytuł rozprawy doktorskiej: ”Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009”.
 • W 2016 roku ukończył studia podyplomowe ze Strategicznego Wywiadu Biznesowego na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 
Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:
 • Współautor ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki, Możliwości dywersyfikacji polskiego eksportu w świetle umów o wolnym handlu UE z krajami azjatyckimi (podpisanymi i negocjowanymi), 2015 r.
 • Wykładowca w zakresie szkoleń dla firm z poszczególnych aspektów ekspansji na rynki zagraniczne
 • Autor analiz ekonomicznych dla firm ubiegających się o wsparcie unijne
 • Autor analizy dla Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z dziedziny promocji regionu i turystyki
 
Nagrody i wyróżnienia:
 • Brązowy Medal za długoletnia służbę – 2017.
 • Nagroda Rektora UEK zespołowa I st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2017, 2015, 2014. Nagroda Rektora UEK zespołowa II st. za osiągnięcia w dz. naukowej – 2016, 2013.
 • Nagroda Rektora indywidualna III st. – 2017.
 
Zainteresowania naukowe:
 • ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, znaczenie klimatu inwestycyjnego dla napływu inwestycji, współpraca gospodarcza Polski z krajami Europy Wschodniej i Azji, reklama i e-marketing, konkurencyjność gospodarki, wywiad gospodarczy i przestępczość w obrocie międzynarodowym.

 

Prowadzone przedmioty:
 • Marketing w handlu zagranicznym,
 • Negocjacje w handlu zagranicznym,
 • Ocena ryzyka w handlu zagranicznym,
 • Zarządzanie ryzykiem na rynkach wschodnich,
 • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw.
 
Osiągnięcia naukowe:

Wykaz publikacji wg bazy „Dorobek – Bibliografia pracowników UEK”

 
Portale naukowe: