Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

SmiechL

Mgr Liliana Śmiech

Liliana Śmiech ukończyła International Business na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Energetykę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Energy Within Environmental Constraints na HarvardX oraz Energy Economics and Policy w Massachusetts Institute of Technology. Prezes think tanku Warsaw Institute. Stypendystka japońskiego programu rządowego MIRAI Politics&Security. Współautorka raportu pt. ,,Energetyczna bieda – sytuacja gospodarstw domowych w 2021 roku”.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Parlamencie Europejskim i w największych międzynarodowych korporacjach. Jej główne zainteresowania to transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój, Inicjatywa Trójmorza, dezinformacja oraz geopolityka. Prywatnie żeglarz, pszczelarz, sędzia i trener gimnastyki artystycznej.

Edukacja:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskała na podstawie pracy pt. „Trends in fossil fuel consumption in the European Union in the household sector between 2010-2019” (promotor dr Marrta Ulbrych).

Zainteresowania naukowe:

– transformacja energetyczna, zrównoważony rozwój, geopolityka, Trójmorze, dezinformacja

Funkcje pełnione poza UEK:

– prezes think thanku geopolitycznego Warsaw Institute
– ekspert w Central and Eastern European Council