Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6315

Mgr Jakub Garncarz

Edukacja:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tytuł zawodowy magistra w zakresie ekonomii uzyskał w 2022 r. na podstawie pracy pt. „Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce na początku trzeciej dekady XXI wieku”.

Nagrody oraz wyróżnienia:
  • Trzykrotnie otrzymane stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów w latach akademickich: 2018/2019, 2020/2021 oraz 2021/2022
  • Czterokrotnie otrzymane stypendium Rektora UEK dla najlepszych studentów w latach akademickich: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022
  • Otrzymanie nagrody Santander Universidades dla najlepszych studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
Zainteresowania naukowe:

Przedsiębiorczość, biznes międzynarodowy, ewolucja biznesu

Prowadzone przedmioty:
  • Finanse międzynarodowe
  • European Business
  • Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Osiągnięcia naukowe:
  • 13 recenzowanych artykułów naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych
  • 25 wystąpień na międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych
  • Współautor książki Kapitalizm dekad reorientacji. Rozważania na temat natury gospodarek wysoko rozwiniętych.