Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6233

Prof UEK, dr hab. Marek Maciejewski

Edukacja:

Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 1996 r. Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2005 r. W czerwcu 2020 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

 
Funkcje pełnione na UEK:
 • Członek Zespołu Programowo-Dydaktycznego ds. Kierunku MSG
 • Wiceprzewodniczący Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 2021-2024
 • Członek Kolegialnego Zespołu ds. Rozwoju Kadr w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, 2020-2024
 • Członek Rady Dyscypliny Ekonomia i Finanse

 

Redakcje czasopism:
 • Sekretarz kwartalnika „International Entrepreneurship Review” (IER) od 2015 r.

 

Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:
 • Współautorstwo ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki, Możliwości dywersyfikacji polskiego eksportu w świetle umów o wolnym handlu UE z krajami azjatyckimi (podpisanymi i negocjowanymi), 2015 r.

 

Stowarzyszenia naukowe:

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora UEK III st. za indywidualne osiągnięcia naukowe – 2019, 2018

Nagroda Rektora UEK I st. za zespołowe osiągnięcia naukowe – 2018, 2017, 2015, 2014. Nagroda Rektora UEK II st. za zespołowe osiągnięcia naukowe – 2018, 2016, 2013.

 

Zainteresowania naukowe:

konkurencyjność międzynarodowa, międzynarodowe rynki finansowe, przedsiębiorczość międzynarodowa.

 

Prowadzone przedmioty:
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
 • Giełdy towarowe w gospodarce światowej
 • Statystyka opisowa w handlu i biznesie międzynarodowym

 

Osiągnięcia naukowe:
 • Wykaz publikacji wg bazy „Dorobek – Bibliografia pracowników UEK” – https://bazybg.uek.krakow.pl/dorobek/welcome/bibliografia/3747/0/0/0
 • Cytowanie dorobkuwg bazy „Cytowania pracowników UEK” – http://bazybg.uek.krakow.pl/cytowania/pracownik/3747/1
 
Portale naukowe: