Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6144

Dr Stanisława Klima

Starszy wykładowca w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1984 r. Początkowo związana z Zakładem Geografii, a następnie od 1996 r. z Katedrą Handlu Zagranicznego, gdzie pracowała na stanowisku adiunkta.

 
Edukacja:

Tytuł zawodowy magistra w zakresie planowania gospodarki narodowej uzyskała w 1983 roku, a stopień doktora nauk ekonomicznych w 1994 roku

 
Funkcje pełnione na UEK:
  • Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w latach 1996 – 2007
  • Członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych 1996 – 2002
 
Funkcje poza UEK:

Członek Rada Programowej PKE od 2016 roku

 
Redakcje czasopism:

Państwo i Społeczeństwo, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008

 
Działalność ekspercka i współpraca z biznesem:

W latach 1983-1984 pracownik Przedsiębiorstwa Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie . W latach 1996-2003 główny specjalista w Ministerstwie Gospodarki. W latach 1994 – 2001 ekspert w Ministerstwie Środowiska .

 
Staże zagraniczne:

Państwowy Uniwersytet Zarządzania w Moskwie

 
Nagrody i wyróżnienia:
  • Rektor AE w Krakowie, indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe – 1994
  • Rektor UEK zespołowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – 2013, 2014, 2016
 
Zainteresowania naukowe:

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, globalizacja gospodarki (standaryzacja produktu i usług, instytucje, liberalizacja handlu), korporacje międzynarodowe i ich udział w gospodarce światowej, geograficzne uwarunkowania handlu światowego, globalne problemy środowiskowe, koncepcja rozwoju zrównoważonego, kierunki polityki ekologicznej UE i Polski, wpływ instrumentów ekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw i regionów.

 

Prowadzone przedmioty:
  • Konkurencyjność w biznesie międzynarodowym,
  • Ochrona środowiska jako problem globalny,
  • Międzynarodowe porównania gospodarcze.

 

Osiągnięcia naukowe: