Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6246

Prof. UEK, dr hab. Elżbieta Bombińska

Profesor uczelniany w Katedrze Handlu Zagranicznego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego (wcześniej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie od 1993 r., przez cały czas związana z Katedrą Handlu Zagranicznego tej uczelni.

 

Edukacja:

Tytuł magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskała w 1992 r. (międzynarodowe stosunki gospodarcze). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskała w 2001 r. (konkurencyjność międzynarodowa), ), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse w 2022 r. (międzynarodowy handel usługami).

 

Redakcje czasopism:

Członek Kolegium Redakcyjnego i Redaktor Techniczny kwartalnika “International Entrepreneurship Review”(„Przedsiębiorczość  Międzynarodowa”) od 2016 r. Redaktor Naczelna czasopisma studenckiego „TRADE-IN: Newsletter Handlu Zagranicznego” od 2016 r.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Rektora UEK indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – 2016, 2014;  Nagroda Rektora UEK zbiorowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – 2016, 2014, 2013; Nagroda Rektora UEK zbiorowa II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej – 2015, 2012.

 

Zainteresowania naukowe:

międzynarodowy handel usługami, międzynarodowe przepływy kapitału, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, konkurencyjność międzynarodowa, polityka handlowa UE.

 

Prowadzone przedmioty:

  • Procedury i instrumenty handlu zagranicznego w Polsce
  • Ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym
  • Międzynarodowe przepływy kapitału