Ułatwienia dostępu

Katedra Handlu Zagranicznego

DSC 6296

Dr Krystian Bigos

Edukacja:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tytuł zawodowy magistra w zakresie handlu zagranicznego uzyskał w 2017 r. na podstawie pracy pt. „Zrównoważony rozwój w krajach Grupy Wyszehradzkiej” (promotor prof. St. Wydymus).

 
Nagrody i wyróżnienia:
  • Stypendium Rektora za osiągnięcia naukowe – 2014-2017.
  • Nagrodą Specjalnej Rektora za szczególne zaangażowanie na rzecz uczelni.
 
Zainteresowania naukowe:
  • Zrównoważony rozwój, przepływy wiedzy, startupy i źródła ich finansowania, internacjonalizacja startupów, analiza sprzedażowa.
Prowadzone przedmioty:
  • Międzynarodowe transakcje gospodarcze (pol.)
  • Komputerowa analiza danych w biznesie i handlu międzynarodowym (pol.)
  • e-Biznes międzynarodowy (pol.)
  • Entrepreneurship and New Venture Planning (ang.)
  • International Transactions (ang.)